Pientalotontteja kaupunkirakenteen sisälle

Pientalotontteja kaupunkirakenteen sisälle

Tampereen tulee mielestäni vastata kasvavaan kohtuuhintaisten pientaloasumisen kysyntään nykyistä paremmin. Näen, että uusille omakotitaloille tulisi Tampereella aktiivisesti etsiä paikkoja myös jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisältä alueilla, joiden luonne...