Tampereen tulee mielestäni vastata kasvavaan kohtuuhintaisten pientaloasumisen kysyntään nykyistä paremmin. Näen, että uusille omakotitaloille tulisi Tampereella aktiivisesti etsiä paikkoja myös jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisältä alueilla, joiden luonne sallii tiivistämisen. Tätä tukee Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan linjaus, jonka mukaan kaavoitusta keskitetään jatkossa keskustaan, aluekeskuksiin ja joukkoliikenteen pääreittien varrelle. Lisärakentaminen palvelee parhaimmillaan alueella jo olevaa asutusta. Se voi esimerkiksi parantaa alueen palveluita ja mainetta, kuten mm. Tesomalla ja Haukiluomassa on nähty.

Koska Tampereen ei kannata kilpailla naapurikuntien kanssa tonttien halvoilla hinnoilla tai suurilla tonteilla, on keksittävä muita tapoja tarjota monipuolisia ja houkuttelevia asumisvaihtoehtoja lähellä palveluita. Kaupungin tulisi mielestäni nykyistä enemmän tiedottaa tontinomistajia tontinjakomahdollisuuksista sekä nopeuttaa jakoprosessia lisäämällä resursseja kaavoitukseen. Lisäksi tulisi kaavoittaa enemmän esim. Town house -tyylisiä kytkettyjä omakotitaloja.

Koska ryhmärakennuttaminen on Suomessa varsin uusi ilmiö, voisi kaupunki ottaa myös tämän rakennuttamistavan edistämisen tehtäväkseen opastamalla ja tiedottamalla mahdollisuuksista nykyistä aktiivisemmin. Näen Tampereen hyvänä paikkana kokeilla myös uudenlaisia omakotiasumisen muotoja, esim. ns. puutarhayksiöitä.

Tämä kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Aamulehden Lukijalta -osiossa.