Perheystävällisyys on kunnille tärkeä valtti, kun halutaan houkutella asukkaiksi työikäistä väestöä. Siksi perheystävällisyys on tärkeä vetovoimatekijä myös Tampereelle. Perheen ja työn yhteensovittamista edistävä järjestö Mothers in Business ry on kirjannut tuleviin kuntavaaleihin liittyen kolme tärkeää kärkiteemaa:

  • Laadukas, perheiden saatavilla oleva varhaiskasvatus
  • Koululaisten vapaa-ajan ja loma-ajan toimintaa on lisättävä
  • Turvataan laadukkaat, perheiden saatavilla olevat lapsiperhepalvelut

Olen itse mibiläinen ja kahden alle kouluikäisen lapsen äiti, joten yksin vessassa käyminenkin on välillä luksusta. Siksi lapsiperheiden asiat ovat minulle erittäin tuttuja. Mielestäni MiBin vaalitavoitteet ovat oikeita askeleita kohti perheystävällistä Tamperetta. Pikkulapsiperheiden arjen sujuvuuden kannalta on oleellista, että lasten päivähoitopaikan saa kodin läheltä, ja että päiväkotien henkilökunnalle taataan riittävät resurssit laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Yksi keino tähän on palkata varhaiskasvatuksen puolelle lisää vakituisia sijaisia, ja vähentää henkilökunnan siirtelyä päiväkotiryhmien välillä.

Kouluikäisten vapaa-ajan toimintaa on kehitettävä. Tampere on tänä keväänä mukana harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa eli kokeilemassa harrastamisen lisäämistä koulupäivän yhteyteen. Pilotin onnistuneet käytännöt tulee juurruttaa osaksi kaupungin toimintaa, ja taata mallille pysyvä rahoitus. Koululaisten loma-aikojen toimintaa tulee kehittää siten, että vanhempien työssäkäynti on mahdollista myös koulujen loma-aikoina.

Lapsiperheille suunnattujen palveluiden tulee olla helposti saatavilla. Palveluiden pääpaino tulee olla ongelmien ennaltaehkäisyssä sekä vanhempien jaksamisen tukemisessa. Perheystävällisyys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa, ei vain lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa on huomioitava, että ympäristö on turvallinen ja viihtyisä myös lapsille, ja että lapsiperheille on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja myös tulevaisuudessa.

Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman helppo ja vaivaton meille, vaan siksi että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä.

-Maria Jotuni

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että valtuustossa Tampereen asioista on päättämässä myös meitä, jotka tiedämme, mitä ovat risaiset yöt, pyykinpesumaratonit ja arki uhmaikäisen kanssa. Tehdään yhdessä Tampereesta lapsiystävällinen kaupunki!

Tämä kirjoitus perustuu MiBin kuntavaalisivulle kirjoittamaani tekstiin.