Tavoitteet ovat koko ajan lähempänä toteutumista

 

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan teollisuuden sähkönkulutukselle asettamat päästötavoitteet ovat herättäneet keskustelua paikallislehti Tamperelaisessa. On tärkeä huomata, että tiekartassa ei vaadita tamperelaisen teollisuuden sähkönkulutuksen leikkaamisesta, vaan teollisuuden kuluttaman sähkön päästöjen leikkaamista. Tiekartan tavoitteisiin pääseminen vaatii toki mm. energiatehokkuuden parantamista, mutta erityisesti vähäpäästöisen sähkön käyttämistä.

Päästöt ovat jo nyt laskeneet huomattavasti vuoden 1990 tasosta. Tähän vaikuttaa osaltaan tehtaiden sulkeminen vuosina 1990-2010. Tuona aikana teollisuuden käyttämän ostosähkön määrä laski lähes puoleen. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat Tampereella tiekartan mukaan vuonna 1990 126 kt CO2e (hiilidioksidiekvivalenttia), kun vuonna 2018 vastaava lukema oli enää 31, ja ennuste ja tavoite vuodelle 2030 on 7 kt CO2e.

Matkaa päästötavoitteeseen on edelleen, mutta tavoitteen toteutuminen näyttää realistiselta eivätkä ympäristötavoitteet ole tuhoamassa teollisuuden elinvoimaa.

Lisäksi on huomattava, että kaupunki ei laadi ilmastolakeja, vaan kaupungin laatima tiekartta ”kertoo kaupungin ilmastoteoista, mutta samalla se on kutsu yrityksille, yhteisöille ja kaikille tamperelaisille ilmastokumppanuuteen.” Itse asiassa useat eri teollisuudenalat ja suuryritykset ovat jo ilmoittaneet tavoittelevansa hiilineutraaliutta, jota pitävät jopa kilpailuetuna.

 

Kirjoitus perustuu mielipidekirjoitukseeni, joka on julkaistu Tamperelaisen Lukijalta -palstalla 20.1.2021.

Lähteet:
Tampereen kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2010–2016, ennakkotieto vuodelta 2017
Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta