Mirja Salmijärvi

Vaikuttavia ilmastotekoja, sujuvaa lapsiperhearkea ja kestävää kaupunkisuunnittelua.​

 

Tervetuloa ehdokassivulleni! Olen perhevapaalla oleva arkkitehti. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan että Tampereesta kehittyy ilmastoystävällinen kaupunki, jossa kaikenikäisten on hyvä olla. Valtuustossa haluaisin tehdä työtä erityisesti ympäristön sekä lapsiperheiden hyväksi.

Ilmasto & luonto

Mielestäni ympäristönäkökulma tulee huomioida Tampereella kaikessa päätöksenteossa: kaupunki- ja liikennesuunnittelussa, rakentamisessa, energiantuotannossa ja hankinnoissa. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että palvelut ovat lähellä, lasten on turvallista kulkea kouluun, ja että lähiluonnosta pidetään huolta.

Lapsiperheet

Lapsiperheiden asemaa pitää parantaa Tampereella. Lapsiperhepalveluissa painotuksen tulee olla nykyistä voimakkaammin perheiden jaksamisen tukemisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Pulmatilanteissa apua tulee saada nopeasti, jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään. Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että varhaiskasvatuspaikan saa kodin läheltä, ja että henkilöstömitoituksia noudatetaan.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa on mielestäni otettava entistä painokkaammin huomioon suunnitelmien ilmastovaikutukset sekä vaikutukset lapsiin. Kaupungin on oltava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Tamperetta on kehitettävä siten, että täällä on entistä parempi asua, opiskella, työskennellä, yrittää, harrastaa ja liikkua. Alueiden eriarvoistumista tulee ehkäistä.

Tietoa ja taitoa

Pyrin perustamaan päätökseni tutkittuun tietoon, en mutuun tai fiilikseen. Olen valmis haastamaan omaa ajatteluani ja pyrin katsomaan asioita myös muista kuin omasta näkökulmastani. Uskon, että nämä ovat tärkeitä taitoja politiikassa. Uskon, että myös uteliaisuus, innostuneisuus ja kyky yhteistyöhön ovat valtteja, joiden avulla pystyn viemään asioita eteenpäin.

Lue lisää ajatuksistani blogista ja ota yhteyttä!

 

Mirja Salmijärvi Ehdokasnumero 125
Mirja Salmijärvi Ehdokasnumero 125

Mirja Salmijärvi 

Vaikuttavia ilmastotekoja, sujuvaa lapsiperhearkea ja kestävää kaupunkisuunnittelua.​

 

Tervetuloa ehdokassivulleni! Olen perhevapaalla oleva arkkitehti. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan että Tampereesta kehittyy ilmastoystävällinen kaupunki, jossa kaikenikäisten on hyvä olla. Valtuustossa haluaisin tehdä työtä erityisesti ympäristön sekä lapsiperheiden hyväksi.

Ilmasto & luonto

Mielestäni ympäristönäkökulma tulee huomioida Tampereella kaikessa päätöksenteossa: kaupunki- ja liikennesuunnittelussa, rakentamisessa, energiantuotannossa ja hankinnoissa. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että palvelut ovat lähellä, lasten on turvallista kulkea kouluun, ja että lähiluonnosta pidetään huolta.

Lapsiperheet

Lapsiperheiden asemaa pitää parantaa Tampereella. Lapsiperhepalveluissa painotuksen tulee olla nykyistä voimakkaammin perheiden jaksamisen tukemisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Pulmatilanteissa apua tulee saada nopeasti, jotta ongelmat eivät pääse kärjistymään. Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että varhaiskasvatuspaikan saa kodin läheltä, ja että henkilöstömitoituksia noudatetaan.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa on mielestäni otettava entistä painokkaammin huomioon suunnitelmien ilmastovaikutukset sekä vaikutukset lapsiin. Kaupungin on oltava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Tamperetta on kehitettävä siten, että täällä on entistä parempi asua, opiskella, työskennellä, yrittää, harrastaa ja liikkua. Alueiden eriarvoistumista tulee ehkäistä.

Tietoa ja taitoa

Pyrin perustamaan päätökseni tutkittuun tietoon, en mutuun tai fiilikseen. Olen valmis haastamaan omaa ajatteluani ja pyrin katsomaan asioita myös muista kuin omasta näkökulmastani. Uskon, että nämä ovat tärkeitä taitoja politiikassa. Uskon, että myös uteliaisuus, innostuneisuus ja kyky yhteistyöhön ovat valtteja, joiden avulla pystyn viemään asioita eteenpäin.

Lue lisää ajatuksistani blogista ja ota yhteyttä!

 

 

Lue blogiani

Ajatuksia vihreämmästä kunnasta
Pientalotontteja kaupunkirakenteen sisälle

Pientalotontteja kaupunkirakenteen sisälle

Tampereen tulee mielestäni vastata kasvavaan kohtuuhintaisten pientaloasumisen kysyntään nykyistä paremmin. Näen, että uusille omakotitaloille tulisi Tampereella aktiivisesti etsiä paikkoja myös jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisältä alueilla, joiden luonne...

lue lisää
Millaista on olla ehdolla?

Millaista on olla ehdolla?

Millaista on olla ehdolla? Olen ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaana ja minulta on kysytty tätä usein viime aikoina. Kokoan tähän joitakin omakohtaisia kokemuksia aiheesta. Kuntavaaleissa oleminen voi tarkoittaa sitä, että on lähinnä nimenä listalla, tai mukana voi...

lue lisää
Perheystävällinen Tampere

Perheystävällinen Tampere

Pikkulapsiperheiden arjen sujuvuuden kannalta on oleellista, että lasten päivähoitopaikan saa kodin läheltä, ja että päiväkotien henkilökunnalle taataan riittävät resurssit laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

lue lisää